RUNĀJAM UN DARĀM

Pilns kafijas koncepta nodrošinājums, sākot no kafijas pupiņu izvēles līdz konsultatīvam atbalstam ikdienas darbā ar kafiju. Vairāk kā 1 000 000 kafijas dzērienu ik mēnesi. 50 kafijas speciālisti, kuri darbojas visā Baltijā. Sazinieties ar mums, iepazīsimies!

Kontakti

Tālrunis: +371 26683311
E-pasts: info@kcs.lv

King Coffee Service SIA
Reģ. Nr. 40103596480
PVN Nr. LV40103596480
Valmieras iela 43-5, Rīga, LV - 1009, Latvija
AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
LV29HABA0551034307134

SIA "SIA "King Coffee Service"
ir noslēdzis 05.02.2020. līgumu Nr. SKV-L-2020/9 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Picture1.png

"KingCoffeeService" sūdzību un bažu mehānisms

Šī sūdzību un bažu izskatīšanas politika ir izstrādāta saskaņā ar starptautiski atzītiem normatīvajiem regulējumiem kā ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām.
Šī politika attiecas uz visām personām uzņēmumā, kā arī uz ārējām ieinteresētajām personām, tostarp piegādātājiem un pircējiem. Šīs politikas mērķis ir mudināt darbiniekus un ārējās ieinteresētās personas ziņot par aizdomām par pārkāpumiem uzņēmumā vai saistībā ar to.

Sūdzību un bažas var iesniegt:
zvanot uz informatīvo tālruni +37126667718, sūtot to uz e-pasta adresi jolanta@kcs.lv vai pa pastu, korespondences adrese: Valmieras iela 43-5, Rīga, LV-1009, klātienē struktūrvienību adresēs: Valmieras iela 43-5, Rīga, LV-1009, Miera iela 29/30, Rīga, LV-1001.
Anonīmas sūdzības ir iespējams iesniegt struktūrvienībās izvietotās marķētās sūdzību kastēs.

Sūdzību politika.pdf